Till innehåll på sidan

Ja och nej till euron – Folkomröstningen om euron 2003

Omslag

Ja och nej till euron är den första rapporten i SCB:s nya rapportserie Demokratistatistik. I rapporten utnyttjas material från SCB:s valstatistik och från Partisympatiundersökningen (PSU) för att beskriva folkomröstningen om euron 2003. Det svenska folkomröstningsinstitutet beskrivs översiktligt liksom tidigare folkomröstningar. Rapporten analyserar valdeltagandet i folkomröstningen om euron, redovisar hur olika väljargrupper röstade och hur partierna förmådde att mobilisera sina sympatisörer. Vidare berörs hur väljarna upplevde själva beslutet och hur opinionen utvecklades från våren till valdagen i september 2003. På många ställen görs jämförelser med folkomröstningen 1994 om EU-inträdet. Rapporten har skrivits av Staffan Sollander och Richard Öhrvall vid enheten för demokratistatistik på SCB.
Serie:
ME09 - Demokratistatistik
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2004-me09st0401_pdf
ISBN:
91-618-1241-2
ISSN:
1654-5656 (Online); 1652-6945 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2004-10-08
Förfrågningar:

Staffan Sollander

010-479 49 38

staffan.sollander@scb.se

Richard Öhrvall

010-479 41 58

richard.ohrvall@scb.se