Till innehåll på sidan

Antal nötkreatur i december 2014

Serie:
JO23 - Antal nötkreatur och svin
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-jo23sm1501_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2015-02-12
Förfrågningar:

Anders Grönvall

036-15 57 91

anders.gronvall@jordbruksverket.se