Till innehåll på sidan

Jordbruksekonomiska undersökningen 2014, preliminär statistik

Serie:
JO40 - Jordbruksekonomiska undersökningen
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-jo40sm1502_pdf
ISSN:
1654-4099 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2015-12-10
Förfrågningar:

Christian Scheutz

010-479 64 96

christian.scheutz@scb.se