Till innehåll på sidan

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2015

Serie:
JO29 - Skördeprognos för spannmål och oljeväxter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-jo29sm1501_pdf
ISSN:
1654-4188 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2015-08-19
Förfrågningar:

Ylva Olsson

036-15 64 10

ylva.olsson@jordbruksverket.se