Till innehåll på sidan

Fritidsfisket i Sverige 2014 (reviderad 2018-01-26)

Serie:
JO57 - Fritidsfisket i Sverige
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-jo57sm1702_pdf
Statistikansvarig:
Havs- och vattenmyndigheten
Producent:
Havs- och vattenmyndigheten
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-03-08
Förfrågningar:

Håkan Carlstrand

010-698 62 40

hakan.carlstrand@havochvatten.se