Till innehåll på sidan

Fritidsfiske

Statistiken beskriver bland annat antal fritidsfiskare, antal fiskedagar och fångster uppdelat på fiske i kust och hav respektive i sjöar och vattendrag samt den ekonomiska omfattningen av fritidsfisket.

För den här statistiken ansvarar:
Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten logotyp

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Fritidsfiske 2020 SM 2021-06-18
Fritidsfisket i Sverige 2019 SM 2020-07-02
Fritidsfisket i Sverige 2018 SM 2019-07-02
Fritidsfisket i Sverige 2017 SM 2018-06-20
Fritidsfisket i Sverige 2016 SM 2018-01-26
Fritidsfisket i Sverige 2015 (reviderad 2018-01-26) SM 2017-03-07
Fritidsfisket i Sverige 2014 (reviderad 2018-01-26) SM 2017-03-07
Fritidsfisket i Sverige 2013 (reviderad 2018-01-26) SM 2017-03-07

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Havs- och vattenmyndigheten

Gustav Blomqvist

Telefon
010 – 698 62 59
E-post
gustav.blomqvist@havochvatten.se

Statistiska centralbyrån

Martina Kielén

Telefon
010-479 67 72
E-post
martina.kielen@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo1104