Till innehåll på sidan

Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret. Klassificering, sysselsättning och kombinationsverksamhet 2010 och 2013

PDF:
Hela publikationen (1726kb)
Serie:
JO34 - Rapporter från lantbrukets företagsregister
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-jo34sm1501_pdf
ISSN:
1654-4080 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-02-12
Förfrågningar:

Emma Wixe

036-15 64 32

emma.wixe@jordbruksverket.se