Till innehåll på sidan

Att skapa statistik om miljöteknik

Följande publikation är slutrapporten i regeringsuppdraget att producera statistik för svensk miljötekniksektor samt ge förslag på vidareutveckling (N2013/2919/E). Uppdraget är beställt av Näringsdepartementet och utfört av SCB.

Utredningen utgår från redan existerande statistik och ger exempel på hur statistiken kan vidareutvecklas för att bättre svara på frågor om miljöteknik.

Bland annat kan ny kategorisering av statistiken utöka kunskapen om hur det går för nystartade företag i miljösektorn eller jämförelser mellan små och stora miljöföretag göras.

I rapporten undersöks även möjligheten att utvinna information från innovationsstatistik och patentansökningar när de sammanförs med miljösektorstatistiken.

Internationellt finns få exempel där verklig statistik tagits fram på området cleantech/miljöteknik men rapporten undersöker det arbete som gjorts inom internationella organisationer samt i Kanada och Nederländerna.

PDF:
Hela publikationen (5390kb)
Serie:
MI71 - Miljöräkenskaper
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-mi71br1506_pdf
ISSN:
1654-6822 (Online); 1403-1337 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2015-07-01
Förfrågningar:

Sebastian Constantino

010-479 44 37

sebastian.constantino@scb.se