Till innehåll på sidan

Partisympatiundersökningen (PSU) november 2016

Serie:
ME60 - Partisympatiundersökningen (PSU). Halvår
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-me60br1602_pdf
ISSN:
1654-3246 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-12-06
Förfrågningar:

Mikaela Järnbert

010-479 42 43

mikaela.jarnbert@scb.se

Regina Vilkénas

010-479 41 18

regina.vilkenas@scb.se