Till innehåll på sidan

Yrkesregistret med yrkesstatistik 2014

Serie:
AM33 - Yrkesregistret med yrkesstatistik
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-am33sm1601_pdf
ISSN:
1654-2894 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-03-16
Förfrågningar:

Susanne Gullberg Brännström

010-479 66 61

susanne.gullbergbrannstrom@scb.se