Till innehåll på sidan

Torv 2015 Produktion, användning och miljöeffekter m.m.

Serie:
MI25 - Torv
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-mi25sm1601_pdf
ISSN:
1654-3955 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-06-16
Förfrågningar:

Fredrik Kanlén

010-479 46 55

fredrik.kanlen@scb.se