Till innehåll på sidan

Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 3:e kvartalet 2016

Serie:
EN31 - Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränslen. Kvartal och år
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-en31sm1604_pdf
ISSN:
1654-3696 (Online)
Statistikansvarig:
Statens energimyndighet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-12-19
Förfrågningar:

Markus Adlöv

010-479 61 37

markus.adlov@scb.se