Till innehåll på sidan

Livsmedelskonsumtion och dess näringsinnehåll uppgifter t.o.m. 2015

PDF:
Hela publikationen (1792 kBkb)
Serie:
JO44 - Livsmedelskonsumtion och dess näringsinnehåll
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-jo44sm1601_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-12-09
Förfrågningar:

Monica Eidstedt

036-15 57 97

monica.eidstedt@jordbruksverket.se