Till innehåll på sidan

Utsläpp till vatten och slamproduktion 2014

Serie:
MI22 - Utsläpp till vatten
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-mi22sm1601_pdf
Statistikansvarig:
Naturvårdsverket
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-04-01
Förfrågningar:

Tove Rosenblom

010-479 43 49

tove.rosenblom@scb.se

Julia Hytteborn

010-479 44 11

julia.hytteborn@scb.se