Till innehåll på sidan

Ekologisk djurhållning 2015

Serie:
JO26 - Ekologisk djurhållning
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-jo26sm1601_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-06-21
Förfrågningar:

Ulf Svensson

036-15 50 74

ulf.svensson@jordbruksverket.se