Till innehåll på sidan

Ekologisk växtodling och djurhållning

Nästa publicering: 2018-05-24

Statistiken visar omfattningen av ekologisk växtodling samt antalet ekologiska djur. Från och med referensåret 2017 delades denna produkt upp på två nya produkter och motsvarande statistik tas numera fram inom ramen för Ekologisk växtodling och Ekologisk djurhållning.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Hitta på sidan

Resultat

Om undersökningen

Rapporter

Titel Typ Datum
Ekologisk djurhållning 2016 SM 2017-06-20
Ekologisk växtodling 2016 SM 2017-05-23
Ekologisk djurhållning 2015 SM 2016-06-21
Ekologisk växtodling 2015 SM 2016-05-24
Ekologisk djurhållning 2014 SM 2015-06-25
Ekologisk växtodling 2014 SM 2015-06-04
Ekologisk djurhållning 2013 SM 2014-08-19
Ekologisk växtodling 2013 SM 2014-06-12
Ekologisk växtodling 2012 SM 2013-06-18
Ekologisk växtodling 2011 SM 2012-06-19
Ekologisk växtodling 2010 SM 2011-09-13

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Ekologisk djurhållning
Ekologisk växtodling
Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo0113