Till innehåll på sidan

Övergång från urvalsbaserad till totalräknad inkomstfördelningsstatistik

Omslag

Serie:
HE80 - Bakgrundsfakta - Hushållens ekonomi
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-he80br1601_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2016-02-04
Förfrågningar:

Johan Lindberg

010-479 60 64

johan.lindberg@scb.se