Till innehåll på sidan

Yrkesregistret med yrkesstatistik 2015

Serie:
AM33 - Yrkesregistret med yrkesstatistik
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-am33sm1701_pdf
ISSN:
1654-2894 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-03-08
Förfrågningar:

Mariette Thell

010-479 66 00

mariette.thell@scb.se

Susanne Gullberg Brännström

010-479 66 61

susanne.gullbergbrannstrom@scb.se