Till innehåll på sidan

Fritidsfisket i Sverige 2013

Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-jo57sm1703_pdf
Statistikansvarig:
Havs- och vattenmyndigheten
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-03-08
Förfrågningar:

Håkan Carlstrand

010-698 62 40

hakan.carlstrand@havochvatten.se