Till innehåll på sidan

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2016

Serie:
FM20 - Aktieägarstatistik. Halvår
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-fm20sm1701_pdf
ISSN:
1654-319X (Online)
Statistikansvarig:
Finansinspektionen
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-03-01
Förfrågningar:

Caroline Ahlstrand

010-479 43 33

caroline.ahlstrand@scb.se