Till innehåll på sidan

Aktieägarstatistik

Nästa publicering: 2019-09-04

Statistiken visar ägandet av aktier fördelat på samhällssektorer, utländska ägare, uppgifter om värdepapperskonton och antal noterade bolag fördelade på marknadsplats. För hushållen visas också andelen aktieägare i befolkningen, fördelat på kön, ålder, taxerad inkomst och genomsnittliga portföljstorlekar.

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

Finansinspektionen logotyp

Statistiknyheter

Aktieägarstatistik, december 2018

2019-03-07

Den samlade aktieförmögenheten av aktier noterade på svensk marknadsplats minskade med 10 procent under andra halvåret 2018 och uppgick till 6 290 miljarder kronor vid slutet av perioden. Under perioden ökade svenska investerare sin aktieandel samtidigt som utländska investerares andel minskade.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2018 SM 2019-03-07
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2018 SM 2018-09-05
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2017 SM 2018-03-01
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2017 SM 2017-09-05
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2016 SM 2017-03-01
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2016 SM 2016-08-26
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2015 SM 2016-02-26
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2015 SM 2015-08-28
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2014 SM 2015-03-02
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2014 SM 2014-08-28
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2013 SM 2014-02-26
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2013 SM 2013-08-28
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2012 SM 2013-02-25
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2012 SM 2012-08-29
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2011 SM 2012-02-24
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011 SM 2011-08-29
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2010 SM 2011-02-24
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2010 SM 2010-08-27
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2009 SM 2010-02-26
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2009 SM 2009-08-26
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2008 SM 2009-02-26
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2008 SM 2008-08-28
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2007 SM 2008-02-21
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2007 SM 2007-08-29
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2006 SM 2007-02-19
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2006 SM 2006-09-04
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2005 SM 2006-02-20
Aktieägarstatistik. Aktieägandet i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2005 SM 2005-09-08
Aktieägarstatistik. Aktieägandet i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2004 SM 2005-02-18
Aktieägarstatistik. Aktieägandet i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2004 SM 2004-08-31
Aktieägarstatistik. Aktieägandet i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2003 SM 2004-02-19
Aktieägarstatistik. Aktieägandet i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2003 SM 2003-09-04
Aktieägarstatistik. Aktieägandet i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2002 SM 2003-02-18
Aktieägarstatistik. Aktieägandet i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2002 SM 2002-09-02
Aktieägarstatistik. Aktieägandet i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2001 SM 2002-02-08

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Caroline Ahlstrand

Telefon
010-479 43 33
E-post
caroline.ahlstrand@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm0201