Till innehåll på sidan

Aktieägarstatistik

Nästa publicering: 2018-03-01

Statistiken visar ägandet av aktier fördelat på samhällssektorer, utländska ägare, uppgifter om värdepapperskonton och antal noterade bolag fördelade på marknadsplats. För hushållen visas också andelen aktieägare i befolkningen, fördelat på kön, ålder, taxerad inkomst och genomsnittliga portföljstorlekar.

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

Finansinspektionen logotyp

Statistiknyheter

Aktieägarstatistik, juni 2017

2017-09-05

Aktier noterade på svensk marknadsplats värderades till 7 057 miljarder kronor vid utgången av juni 2017. Det var en ökning med 578 miljarder under halvåret. En positiv börsutveckling bidrog samtidigt som antalet noterade bolag ökade till den högsta nivån någonsin.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2017 SM 2017-09-05
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2016 SM 2017-03-01
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2016 SM 2016-08-26
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2015 SM 2016-02-26
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2015 SM 2015-08-28
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2014 SM 2015-03-02
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2014 SM 2014-08-28
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2013 SM 2014-02-26
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2013 SM 2013-08-28
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2012 SM 2013-02-25
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2012 SM 2012-08-29
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2011 SM 2012-02-24
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011 SM 2011-08-29
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2010 SM 2011-02-24
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2010 SM 2010-08-27
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2009 SM 2010-02-26
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2009 SM 2009-08-26
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2008 SM 2009-02-26
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2008 SM 2008-08-28
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2007 SM 2008-02-21
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2007 SM 2007-08-29
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2006 SM 2007-02-19
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2006 SM 2006-09-04
Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2005 SM 2006-02-20
Aktieägarstatistik. Aktieägandet i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2005 SM 2005-09-08
Aktieägarstatistik. Aktieägandet i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2004 SM 2005-02-18
Aktieägarstatistik. Aktieägandet i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2004 SM 2004-08-31
Aktieägarstatistik. Aktieägandet i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2003 SM 2004-02-19
Aktieägarstatistik. Aktieägandet i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2003 SM 2003-09-04
Aktieägarstatistik. Aktieägandet i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2002 SM 2003-02-18
Aktieägarstatistik. Aktieägandet i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2002 SM 2002-09-02
Aktieägarstatistik. Aktieägandet i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2001 SM 2002-02-08

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Caroline Ahlstrand

Telefon
010-479 43 33
E-post
caroline.ahlstrand@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm0201