Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, februari 2017

Serie:
AM17 - Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor. Månad
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-am38sm1704_pdf
ISSN:
1654-2711 (Online)
Statistikansvarig:
Medlingsinstitutet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-04-28
Förfrågningar:

Ann-Katrin Larsson

010-479 68 80

anki.larsson@scb.se