Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, juli 2017

Serie:
AM17 - Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor. Månad
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-am17sm1709_pdf
ISSN:
1654-2711 (Online)
Statistikansvarig:
Medlingsinstitutet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-09-29
Förfrågningar:

Lena Österberg

010-479 60 19

lena.osterberg@scb.se

Caroline Ledin

010-479 61 14

caroline.ledin@scb.se