Till innehåll på sidan

Bevattning och dränering av jordbruksmark 2016

PDF:
Hela publikationen (1375kb)
Serie:
JO41 - Dränering av jordbruksmark
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-jo41sm1701_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-11-22
Förfrågningar:

Ann-marie Karlsson

036-15 59 33

ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se