Till innehåll på sidan

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017. Preliminär statistik för riket

Serie:
JO19 - Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-jo19sm1701_pdf
ISSN:
1654-4226 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-11-15
Förfrågningar:

Gunnel Wahlstedt

010-479 62 45

gunnel.wahlstedt@scb.se

Gerda Ländell

010-479 68 07

gerda.landell@scb.se