Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, maj 2017

Serie:
AM49 - Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting. Månad
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-am49sm1707_pdf
ISSN:
1654-2835 (Online)
Statistikansvarig:
Medlingsinstitutet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-07-31
Förfrågningar:

Leif Norén

+46104796478

leif.noren@scb.se