Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under november 2016

Serie:
AM38 - Konjunkturstatistik, löner för privat sektor. Månad
Språk:
Svenska
ISSN:
1654-272X (Online)
Statistikansvarig:
Medlingsinstitutet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-01-30
Förfrågningar:

Louise Stener

+46104796459

louise.stener@scb.se

Emma Strand

+46104796101

emma.strand@scb.se