Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under mars 2017

Serie:
AM38 - Konjunkturstatistik, löner för privat sektor. Månad
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-am38sm1705_pdf
ISSN:
1654-272X (Online)
Statistikansvarig:
Medlingsinstitutet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-05-30
Förfrågningar:

Louise Stener

010-479 +46104796459

louise.stener@scb.se

Emma Strand

010-479 +46104796101

emma.strand@scb.se