Till innehåll på sidan

Markräkenskaper för ekosystemtjänster

Omslag

PDF:
Hela publikationen (2892kb)
Serie:
MI71 - Miljöräkenskaper
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-mi71br1701_pdf
ISSN:
1654-6822 (Online); 1403-1337 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2017-04-27
Förfrågningar:

Nancy Steinbach

010-479 40 97

nancy.steinbach@scb.se

Jerker Moström

010-479 40 31

jerker.mostrom@scb.se