Till innehåll på sidan

Utsläpp till vatten och slamproduktion 2016

Korrigerad 2018-05-08

PDF:
Hela publikationen (1238kb)
Serie:
MI22 - Utsläpp till vatten
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-mi22sm1801_pdf
Statistikansvarig:
Naturvårdsverket
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-04-03
Förfrågningar:

Julia Hytteborn

010-479 44 11

julia.hytteborn@scb.se

Alexander Dimberg

010-479 44 17

alexander.dimberg@scb.se