Till innehåll på sidan

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017. Slutlig statistik.

PDF:
Hela publikationen (1338kb)
Serie:
JO16 - Hektarskördar och totalskördar, definitiva resultat
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-jo16sm1801_pdf
ISSN:
1654-4137 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-04-27
Förfrågningar:

Gerda Ländell

010-479 68 07

gerda.landell@scb.se