Till innehåll på sidan

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2018. Preliminär statistik för riket

Serie:
JO19 - Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-jo19sm1801_pdf
ISSN:
1654-4226 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-11-15
Förfrågningar:

Gerda Ländell

010-479 68 07

gerda.landell@scb.se