Till innehåll på sidan

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018. Preliminär statistik för län och riket

PDF:
Hela publikationen (1052kb)
Serie:
JO19 - Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-jo19sm1802_pdf
ISSN:
1654-4226 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-12-14
Förfrågningar:

Gerda Ländell

010-479 68 07

gerda.landell@scb.se

Anna Redner

010-479 67 05

anna.redner@scb.se