Till innehåll på sidan

Jordbruksmarkens användning 2018. Preliminär statistik

PDF:
Hela publikationen (1270kb)
Serie:
JO10 - Åkerarealens användning
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-jo10sm1801_pdf
ISSN:
1654-4102 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2018-05-16
Förfrågningar:

Ylva Olsson

036-15 64 10

ylva.olsson@jordbruksverket.se