Till innehåll på sidan

Jordbruksmarkens användning

Nästa publicering: 2018-05-16

Statistiken visar areal åkermark fördelat på bland annat spannmål, baljväxter, grönfoder och vall, potatis, sockerbetor och oljeväxter samt areal betesmark. Arealerna är fördelade per län, produktionsområde samt storleksgrupp åkermark och storleksgrupp jordbruksmark. Även antal företag med odling för respektive indelning redovisas.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Jordbruksmarkens användning 2017. Slutlig statistik SM 2017-10-17
Jordbruksmarkens användning 2017. Preliminär statistik SM 2017-06-01
Jordbruksmarkens användning 2016. Slutlig statistik SM 2017-03-23
Jordbruksmarkens användning 2016. Preliminär statistik SM 2016-05-26
Jordbruksmarkens användning 2015. Slutlig statistik SM 2016-02-09
Jordbruksmarkens användning 2015. Preliminär statistik SM 2015-06-11
Jordbruksmarkens användning 2014. Slutlig statistik SM 2015-02-04
Jordbruksmarkens användning 2014. Preliminär statistik SM 2014-05-06
Jordbruksmarkens användning 2013. Slutlig statistik SM 2014-03-25
Jordbruksmarkens användning 2013. Preliminär statistik SM 2013-05-22
Jordbruksmarkens användning 2012. Slutlig statistik SM 2013-02-05
Jordbruksmarkens användning 2012 Preliminära statistik. Korrigerad version 2012-06-08 SM 2012-05-29
Jordbruksmarkens användning 2011. Slutlig statistik SM 2012-03-07
Jordbruksmarkens användning 2011 Preliminära uppgifter SM 2011-06-22
Jordbruksmarkens användning 2010 Slutlig statistik SM 2011-04-14
Jordbruksmarkens användning 2010 Preliminär statistik SM 2010-06-11
Jordbruksmarkens användning 2009 Slutlig statistik SM 2010-03-17
Jordbruksmarkens användning 2009 Preliminär statistik SM 2009-06-25
Jordbruksmarkens användning 2008 Slutlig statistik. Korrigerad version 2009-05-19 SM 2009-03-17
Jordbruksmarkens användning 2008 Preliminär statistik SM 2008-06-26
Jordbruksmarkens användning 2007. Slutlig statistik SM 2008-04-22
Jordbruksmarkens användning 2007. Preliminära uppgifter SM 2007-06-29
Jordbruksmarkens användning 2006 Definitiva uppgifter SM 2007-04-13
Jordbruksmarkens användning 2006. Preliminära uppgifter SM 2006-06-22
Jordbruksmarkens användning 2005 Definitiva uppgifter SM 2006-04-24
Jordbruksmarkens användning 2005. Preliminära uppgifter SM 2005-06-23
Jordbruksmarkens användning 2004. Definitiva uppgifter SM 2005-04-20
Åkerarealens användning i mars 2004. Preliminära uppgifter SM 2004-05-14
Åkerarealens användning i juni 2003. Definitiva uppgifter SM 2004-04-19
Åkerarealens användning 2003. Prel. uppgifter i mars 2003. SM 2003-04-14
Åkerarealens användning i juni 2002. Definitiva uppgifter SM 2003-04-09
Åkerarealens användning i juni 2002 SM 2002-06-27
Åkerarealens användning i juni 2001 SM 2002-04-12

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo0104