Till innehåll på sidan

Jordbruksmarkens användning 2018. Slutlig statistik

PDF:
Hela publikationen (2297kb)
Serie:
JO10 - Åkerarealens användning
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-jo10sm1802_pdf
ISSN:
1654-4102 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-10-18
Förfrågningar:

Ylva Olsson

036-15 64 10

ylva.olsson@jordbruksverket.se