Till innehåll på sidan

Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret. Klassificering, sysselsättning och kombinationsverksamhet 2016

PDF:
Hela publikationen (1807kb)
Serie:
JO34 - Rapporter från lantbrukets företagsregister
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-jo34sm1801_pdf
ISSN:
1654-4080 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-05-28
Förfrågningar:

Ylva Olsson

036-15 64 10

ylva.olsson@jordbruksverket.se