Till innehåll på sidan

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2017

Serie:
JO56 - Det yrkesmässiga fisket i sötvatten
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-jo56sm1801_pdf
ISSN:
1654-4129 (Online)
Statistikansvarig:
Havs- och vattenmyndigheten
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-06-01
Förfrågningar:

Jonas Ericson

010-698 60 72

jonas.ericson@havochvatten.se