Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetsmarknadssituationen för flyktingar och flyktinganhöriga 2010–2018

Siffrorna i temarapporten är baserade på insamlad data med kvalitetsbrister.

PDF:
Hela publikationen (4551kb)
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
0001-01-01