Till innehåll på sidan

Bioekonomi - utveckling av ny regional statistik

Serie:
MI71 - Miljöräkenskaper
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-mi71br1803_pdf
ISSN:
1654-6822 (Online); 1403-1337 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2018-12-18
Förfrågningar:

Nancy Steinbach

010-479 40 97

nancy.steinbach@scb.se

Susanna Roth

010-479 48 03

susanna.roth@scb.se