Till innehåll på sidan

Jordbruksmarkens användning 2019. Preliminär statistik

PDF:
Hela publikationen (1275kb)
Serie:
JO10 - Åkerarealens användning
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-jo10sm1901_pdf
ISSN:
1654-4102 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-05-15
Förfrågningar:

Ylva Olsson

036-15 64 10

ylva.olsson@jordbruksverket.se