Till innehåll på sidan

Priser på jordbruksmark 2018

PDF:
Hela publikationen (1492kb)
Serie:
JO38 - Priser på jordbruksmark
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-jo38sm1901_pdf
ISSN:
1654-4072 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-08-30
Förfrågningar:

Ylva Olsson

036-15 64 10

ylva.olsson@jordbruksverket.se