Till innehåll på sidan

Tema: Utbildning – Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2019/20

Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-a40br2001_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2020-03-06
Förfrågningar:

Karolina Bock

010-479 65 72

karolina.bock@scb.se