Till innehåll på sidan

Fritidsfisket i Sverige 2019

Serie:
JO57 - Fritidsfisket i Sverige
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-jo57sm2001_pdf
Statistikansvarig:
Havs- och vattenmyndigheten
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2020-07-02
Förfrågningar:

Gustav Blomqvist

010-698 62 59

gustav.blomqvist@havochvatten.se