Till innehåll på sidan

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019 Slutlig statistik

Serie:
JO16 - Hektarskördar och totalskördar, definitiva resultat
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-jo16sm2001_pdf
ISSN:
1654-4137 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2020-04-23
Förfrågningar:

Gunnel Wahlstedt

010-479 62 45

gunnel.wahlstedt@scb.se

Gerda Ländell

010-479 68 07

gerda.landell@scb.se