Till innehåll på sidan

Universitet och högskolor. Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2018/19

PDF:
Hela publikationen (2402kb)
Excel:
Hela publikationen (410kb)
Serie:
UF20 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-uf20sm2001_pdf
ISSN:
1654-3424 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2020-04-15
Förfrågningar:

Tomas Gustavsson

08-563 086 44

tomas.gustavsson@uka.se