Till innehåll på sidan

Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige – Delredovisning av samordningen av den statistiska uppföljningen, mars 2020

Serie:
MIFT - Övrig publicering under ämnesområde Miljö
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-miftbr2001_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2020-03-02
Förfrågningar:

Sara Frankl

010-479 48 04

agenda2030statsweden@scb.se