Till innehåll på sidan

Utsläpp till vatten och slamproduktion 2018

Serie:
MI22 - Utsläpp till vatten
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-mi22sm2001_pdf
Statistikansvarig:
Naturvårdsverket
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2020-07-01
Förfrågningar:

Alexander Dimberg

010-479 44 17

alexander.dimberg@scb.se