Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2018

Korrigerat 2020-06-02

Serie:
NR10 - Nationalräkenskaper
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-nr10sm2001_pdf
ISSN:
1654-3106 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2020-05-29
Förfrågningar:

Stefan Gunér

010-479 40 75

stefan.guner@scb.se