Till innehåll på sidan

Bristen i dag - Möjligheter att kvantifiera dagens kompetensbrist på arbetsmarknaden

Serie:
AM78 - Information om utbildning och arbetsmarknad (IAM)
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-am78br2002_pdf
ISSN:
1654-4366 (Online); 1400-3996 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2020-10-09
Förfrågningar:

Katja Olofsson

010-479 48 07

katja.olofsson@scb.se